סדרת סרטונים של גוגל 06.07.2012

 סרטון ראשון : Google+: Virtual Star Party 

 

 

סרטון  שני : Google I/O 2012 – Keynote Day 1

 

סרטון שלישי : A new 3D frontier in Google Eart h for mobile

 

 

סרטון 4 : Google Wallet for digital goods